HISTORIE REKONSTRUKCE ČESKÉ NÁRODNÍ BUDOVY V NEW YORKU

REKONSTRUKCE ČESKÉ NÁRODNÍ BUDOVY

Česká národní budova byla oceněna cenou Exterior Restoration Award za výjimeční rekonstrukci.

BNH - Navštivte galerii fotografií

ČESKÁ NÁRODNÍ BUDOVA V MÉDIÍCH

Česká národní budova byla mnohokrát oceněna za její stylový design a zcela výjimečně provedenou rekonstrukci.

BNH - Renovation Přečtěte si všechny tiskové zprávy

PARTNEŘI REKONSTRUKCE

Česká národní budova s hrdostí prezentuje partnery, kteří významným způsobem přispěli k její rekonstrukci.

PSJ, a.s. | Jihlava, Czech Republic
www.psj.cz

Atelier M1 | Prague, Czech Republic
www.atelierm1.cz

RAND Engineering & Architecture, PC New York, USA
www.randpc.com

Martin Holub Architects, New York, USA
www.mharchitects.com

AVC Praha, s.r.o., Praha, Czech Republic www.avcpraha.cz

Rozsáhlá rekonstrukce historické České národní budovy v New Yorku je největší zahraniční investicí České republiky. Samotná rekonstrukce byla zahájena v březnu 2003 a předcházelo jí několikaletá legislativně-právní a projektová příprava. Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, aby bylo možné stavební práce lépe realizovat.

Více než sto let starý objekt v části Upper East Side na Manhattanu, který býval centrem československého krajanského života v New Yorku, je jednou z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významným symbolem působení Čechů v USA. Značně zchátralý stav objektu, přiměl Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby rozhodlo o nápravě jeho technického stavu a komplexní modernizaci tak, aby Česká republika získala nové kulturní, informační a společenské centrum s účastí krajanské organizace BBLA.

Hlavními architekty rekonstrukce objektu byli Martin Holub (1. a 2. etapa) a Milan Kvíz spolu s Atelierém M1 (3.etapa). Hlavním dodavatelem stavebních prací byla jihlavská firma PSJ, a.s.

1. etapa

V průběhu první etapy (březen 2003 - květen 2005) byla provedena rekonstrukce tzv. jádra budovy tak, aby vznikl plně funkční obslužný trakt budovy a ostatní prostory byly stavebně připraveny k interiérovým vestavbám jednotlivých pater. V rámci toho byla téměř jedna třetina objektu demolována tak, aby mohla být realizována nová požární schodiště a chodby, nová souprava výtahů a blok hygienických zařízení ve všech podlažích podle současných bezpečnostních a hygienických předpisů (např. požární ochrana a zpřístupnění budovy tělesně postiženým).
Byla provedena komplexní oprava fasády, kompletní sanace suterénního zdiva, které bylo na mnoha místech zasaženo zemní vlhkostí, a regenerace všech vnitřních povrchů stěn, podlah a stropů v nově realizované části objektu. Celá konstrukce střechy byla zesílena, realizován byl také nový střešní plášť. Část střechy byla pojednána jako pochozí terasa k pořádání společenských akcí.
Všechny výplně okenních otvorů byly nahrazeny novými replikami vyhovujícími současným technickým požadavkům i technologickým možnostem. V interiéru proběhla kompletní výměna elektroinstalace a výměna všech výplní dveřních otvorů. Byla provedena nová přípojka elektrické energie z veřejné sítě do objektu, nové rozvody kanalizace a vodovodu, nová přípojka vody a kanalizace.
Nově byl instalován topný systém k zajištění vytápění objektu a ohřevu vody s instalací nových kotlů na zemní plyn, vzduchotechnická zařízení k distribuci upraveného vzduchu v objektu pro každé patro zvlášť, či nový zdroj chlazení a rozvody chladu po budově.
Veškeré zařizovací předměty byly nahrazeny novými, stejně jako kovářské a klempířské prvky. Průběh rekonstrukce značně ovlivnila ekologická havárie v létě 2003, kdy při výkopových prací se z podloží sousedního objektu uvolnil topný olej, který kontaminoval stavební jámu objektu. Díky tomu došlo k zastavení prací a následné sanaci podloží. Spodní stavba musela být pozměněna tak, aby reagovala na tuto novou skutečnost. Stavba byla na několik měsíců zastavena. Náhrada škody byla následně uplatněna na majiteli sousedního objektu.

2. etapa

Probíhala od listopadu 2004 do května 2005. Zahrnovala interiérové práce, které umožnily vznik prostorů pro potřeby krajanské organizace BBLA: víceúčelový sál s plochou 170m2 (vybaven mj. promítací technikou), knihovna, zasedací místnost věnovaná Antonínu Dvořákovi, kancelář, kuchyňka, šatna, promítací místnost a sklady. V návaznosti na práce první etapy byl proveden rozvod vzduchotechniky, kanalizace, vodovodu, elektřiny a dalších energií pro nově realizované prostory.

3. etapa

V rámci třetí etapy, která pobíhala od dubna 2007 do srpna 2008, byly provedeny kompletní interiérové vestavby většiny prostor objektu.
V suterénu byla realizována kuchyně určená pro gastro-obsluhu velkého sálu a pro budoucí použití pro restauraci. Kuchyně je vybavena profesionální kuchyňskou technologií. V suterénu byly dále realizovány sklady a další technická zázemí objektu.
V přízemí (1.nadzemním patře) byla vybudována vstupní lobby na kterou navazuje foyer se spirálovým schodištěm, které vede do galerie ve 2.nadzemním patře. Z foyeru je přístupné kino pro 60 diváků vybavené profesionální zvukovou technologií a digitální projekcí. V zadní části přízemí objektu vznikly kanceláře generálního konzulátu s částí určenou pro veřejnost.
Ve 2.nadzemním patře byla ve středu dispozice objektu vybudována galerie, na kterou navazují prostory Českého centra včetně knihovny, kanceláří a zázemí. Ve stejném podlaží jsou dále situovány další prostory generálního konzulátu.
Nejsložitější částí této etapy byla kompletní rekonstrukce historického tanečního sálu na 4. a 5. nadzemním patře. V návaznosti na dochovanou výzdobu byly repasovány původní prvky výzdoby, případně provedeny jejich repliky tak, aby nové řešení sálu reflektovalo původní historický vzhled a zároveň plně vyhovovalo současným technických a provozním požadavkům pro pořádání společenských akcí (koncerty, divadlo, společenská setkání, atd.). Na velký sál, který zahrnuje rovněž plně vybavené jeviště, plynule navazuje nově realizovaný bar v striktně moderním pojetí. Toto patro dále obsahuje přípravnou kuchyň a šatnu pro vystupující umělce.
Součástí pátého nadzemní podlaží je ochoz nad společenským sálem a na něj navazující salon, který je od sálu oddělen prosklenou stěnou. V tomto podlaží byly dále realizovány kanceláře pro provoz objektu, šatny a další nezbytné technologické zázemí.

4.etapa

Čtvrtá etapa rekonstrukce probíhala od listopadu 2007 do září 2008 a zahrnovala realizaci technologických celků. Konkrétně se jednalo o speciální akustické řešení (podhledy, interiérové řešení kina, atd.), instalaci elektroakustických technologií, kompletní jevištní technologie a scénického a divadelního osvětlení. Součástí této etapy byla rovněž instalace strukturované kabeláž v celém objektu a realizace elektrické zabezpečovací signalizace. V rámci 4.etapy byl objekt vybaven kompletním interiérovým vybavením a to jak vestavěným, tak mobilním.

5.etapa

Poslední 5. etapa bude obsahovat realizaci restaurace se zázemím v přízemí a suterénu objektu. V listopadu 2009 byly zahájeny projekční práce. Realizací stavebních prací 5.etapy dojde k úplnému dokončení rekonstrukce objektu a bude možné získat od města konečné kolaudační rozhodnutí. Po dokončení 1. a 2. etapy bylo městem pro objekt vydáno dočasné kolaudační rozhodnutí, které bylo v září 2008 rozšířeno o nově dokončené prostory. Podle aktuálního harmonogramu by restaurace měla být otevřena v druhé polovině roku 2010.

Základní údaje o rekonstrukci:
Investor: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR – Odbor správy majetku
Garant investice: (postupně) Pavel Semerák, David Olša, Jiří Goralka,Martin Bělohlávek, Roman Brotánek
Jan Šarboch, Petr Touš
Technický dozor: Pavel Semerák, David Olša

Počet podlaží: 6 nadzemních a jedno podzemní
Celková užitná plocha: 4.180 m2
Rekonstruovaná plocha: 3.394 m2
Obestavěný prostor:  21.120 m3
Zastavěná plocha:  693 m2

Přehled projektantů a zhotovitelů:

1. etapa
Architekt: Martin Holub Architects & Planners
Projektant technologií: D´Antonio Consulting Engineers,. PC
Konstrukční projekt: Wayman C. Wing Consulting Engineers, PC
Zhotovitel stavby: PSJ Holding a.s. Jihlava
Konzultace: Chasan and Nicoletti, Inc.

2. etapa
Architekt: Martin Holub Architects & Planners
Projektant technologií: D´Antonio Consulting Engineers, PC
Konstrukční projekt: Wayman C. Wing Consulting Engineers, PC
Zhotovitel stavby: HM Group Construction & Development
Konzultace: Chasan and Nicoletti, Inc.

3. etapa
Architekt: P60 (Milan Kvíz) a M1
Odpovědný (místní) architekt: RAND Engineering & Architecture, PC
Projektant technologií: Guth DeConzo Consulting Engineers, PC
Projektant gastrotechnologie: M.Tucker Co. Inc.
Zhotovitel stavby: PSJ a.s. Jihlava
Konzultace: RAND Engineering & Architecture, PC

4. etapa
Projektant (interiéry): P60 (Milan Kvíz) a M1
Projektant (elektroakustika, videotechnika atd.): AVC Praha s.r.o.
Projektant (jevištní technologie): AVC Praha s.r.o./Gradior s.r.o.
Projektant (slaboproudé technologie): Gepard s.r.o. Pardubice
Projektant (grafický design): Studio Najbrt
Zhotovitel (interiéry): PSJ a.s. Jihlava
Zhotovitel (elektroakustika, videotechnika atd.): AVC Praha s.r.o.
Zhotovitel (jevištní technologie): PSJ a.s. Jihlava
Zhotovitel (slaboproudé technologie MZV): SIEZA s.r.o. Praha
Zhotovitel (grafický design): Spyron, s.r.o., Praha

5. etapa
Architekt: PH5 (Václav Červenka)
Odpovědný architekt a projektant technologií: RAND Engineering & Architecture, PC
Zhotovitel stavby: nebyl dosud určen